SoBe - Catapult

Reditelj: Randy Roberts

Klijent: SoBe, PepsiCo, USA

Advertajzing agencija: Motive, USA

Produkcijska kompanija: Curious Pictures, USA

Vizuelnii efekti: Crater Studio, Serbia

Emitovano: SAD, 2012